'அவள் சுவாசிக்க ஒரு சுதந்திரம்' குறும்படம்

 

பெண்கள் கோழைகளாக இருக்கும்வரையில் தான் இப்படிப்பட்ட ஆண்களால் ஆட்டம் போட முடியும். இது ஒரு உணர்ச்சி த்ரில்லர் படம் . இது அவரது கடந்த கால தவறுகளால் எதிர்பாராத சூழ்நிலைகளில் இருக்கும் ப்ரீத்தியின் கதை, இது அவளை வேட்டையாடுகிறது மற்றும் அவளை நிம்மதியாக வாழ விடாது குழப்புகிறது . ஆனால் அவள் எப்போதாவது இதை மீறினாளா? அவளுடைய வாழ்க்கை மீட்பு எப்படிச் சாத்தியமாயிற்று.

எழுத்து  & இயக்கம் - கிரிதாரமூர்த்தி 

0 comments:

Post a Comment