எம்மை நெருங்கி வரும் புதுமைகள்

 அறிவியல்=விஞ்ஞானம் 

😮பேச்சிழந்தவரை பேச வைக்கும் நுட்பம்...


💢

📰அதிவேகமாக சேதி சொல்லும் செயற்கைக்கோள்...


💢

💃அசைத்துக் காட்டும் ஒலி!...


💢

🐘அதிக வலிமை மிக்க அலோகம்!...


💢

பிரதியாக்கம்:செ.மனுவேந்தன் 

0 comments:

Post a Comment