தவச்செல்வி -குறும்படம்


அறிவுக்கும்,

அன்பிற்கும் ,

ஆறுதலுக்கு ,

எங்கும் என் பிள்ளைகளுக்கு 

வாஞ்சையுள்ள 

அப்பாவாய் 

அம்மாவாய் 

இருப்பீர்களா?

ஆசிரியர்கள் பார்க்க வேண்டிய குறும்படம்..

 🎞பதிவு:செ.மனுவேந்தன் 


0 comments:

Post a Comment