சும்மா கிடந்த சங்கை - குறும்படம் /12 minutes

 

<:>அடுத்தவனுக்கு உதவி செய்யாவிட்டாலும் பரவாயில்லை.அவன் வளர்ச்சிக்குக் குறுக்கே நிற்பதில் உனக்கென்ன லாபம்.

<:>வாழ்க்கையில வெற்றியென்பது எவ்வளவு பணம் சம்பாதித்தோம் என்பதில்லைஎத்தனை  நல்ல மனிதர்களைச் சம்பாதித்தோம் என்பதிலேயே இருக்கிறது.

📂செ.மனுவேந்தன் 


0 comments:

Post a Comment