அந்த மூன்று நாட்கள்-குறும்படம்
வெள்ளிக்கிழமை அவளுக்குமட்டும் ஏன் இப்படி...?
வெள்ளியென்றால் இந்த குழந்தைக்கு மட்டும் ஏன் இந்த ஏக்கம்...?
வெள்ளி என்றால் இப்படித்தானா எல்லோருக்கும் ....?
(ANDHA MOONDRU NAATKAL - | Manobala | K.G Velmurgan |...)
📽📽📽📽📽📽📽📽📽📽📽📽

0 comments:

Post a Comment