தமிழரின் தோற்றுவாய்?[எங்கிருந்து தமிழர்?] பகுதி:61


[(1)மேல் படங்கள்:தோலாவிரா,லோத்தலில் வெள்ளநீர் சேகரிக்கும் கல் நீர்த்தேக்கமும் கிணறும் (2)கீழ் படம்: தோலாவிராவில் நீர் சேகரிப்புக்காக அமைக்கப்பட்ட ஒரு நீர்த் தேக்கம்.] 
[தமிழகத்தில் கட்டப்பட்ட அணைக் கட்டுகளில் மிகப் பழமையானதும்,மிகப்பெரிய தொழில்நுட்பச் சாதனை எனக்கருதப்படுவதும்,2000 வருடங்களுக்கும் மேலாகப் பயன்பாட்டில் இருந்து வருவதுமான கல்லணை]
[வாசனைத் திரவியம்,துணி,விலைமதிப்பற்ற உலோகங்கள் போன்ற வசீகரமான பொருட்கள், மெசொப்பொத் தேமியா, சிந்து சம வெளி,அரேபிய வளைகுடா[பாரசீக வளைகுடா] நாடுகளுக்கு இடையில் இந்த பண்டைய வர்த்தக வழி மூலம் கொண்டு செல்லப்பட்டன]
[பல வகை நீர் நிலைகள்]0 comments:

Post a Comment