தமிழரின் தோற்றுவாய்?[எங்கிருந்து தமிழர்?]பகுதி :63‏
[தொகுத்தது:கந்தையா தில்லைவிநாயகலிங்கம்]    
--[வீடுகள்]
[இரட்டை மாடி வீடு]-----


 --[மொஹெஞ்சதாரோ கழிப்பறைகள்]--
  ------ [ஒரு பெரிய வடிகால்]

 [களிமண் செங்கற்கள்]..........


ஆரம்பத்திலிருந்து வாசிக்க →Theebam.com: தமிழரின் தோற்றுவாய்?[எங்கிருந்து தமிழர்?]பகுதி:01:
பகுதி 64 வாசிக்க →Theebam.com: தமிழரின் தோற்றுவாய்?[எங்கிருந்து தமிழர்?] பகுதி:64..

1 comments:

  1. உங்கள் தமிழர் தோற்றுவாய் அருமையான வலுவான தொடர்.ஒவ்வொரு தமிழனும் அறிந்திருக்க வேண்டிய அருமையான பல தமிழர் பெருமையினை பறை சாரரும் உங்கள் ஆய்வு தொடர வாழ்த்துக்கள்.

    ReplyDelete